ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบควอทซ์ / Infrared Quartz Heater

INFRARED QUARTZ HEATER / ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบควอทซ์


 

 คุณลักษณะ

  • การใช้งานไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและมลภาวะต่าง ๆ
  • เป็นฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบควอทซ์ที่แผ่รังสีอินฟราเรด มาที่ชิ้นงานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว จึงช่วยเพิ่มผลผลิตได้ถึง 50 % และช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 30-50 %
  • มีความยาวและวัตต์ หลากหลายให้เลือกใช้งาน
  • ใช้ในงานที่ต้องการความร้อนและแสงสว่างในสายการผลิต

 

ประโยชน์ในการนำไปใช้งาน

  • สามารถนำไปใช้สำหรับอุ่น หรือทำความร้อนให้กับอาหารในกระบวนการถนอมอาหาร เช่น อบพืชผลทางการเกษตร
  • สามารถนำไปใช้สำหรับภายในอาคาร หรือห้องที่ต้องการความอบอุ่น เช่น ในคอกสัตว์เลี้ยง ในที่พัก เป็นต้น
  • สามารถนำไปใช้ในงานอบไล่ความชื้นทั่วไปที่ต้องการมองเห็นกระบวนการทำงาน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เช่น ตู้อบไมโครเวฟ ห้องอบสี ขึ้นรูปพลาสติก

 

ขนาดและรูปร่าง


อุปกรณ์ยึดติดตั้ง

 

 

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

 

Visitors: 224,060