ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มน้ำยาเคมี (Immersion Heater)

IMMERSION HEATER

ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มน้ำยาเคมี (หรือของเหลวทุกอย่าง)


คุณลักษณะ

 • นำไปใช้อุ่นหรือต้มน้ำยาเคมี และของเหลวทุกชนิด
 • ให้ความร้อนคงที่สม่ำเสมอ ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีทุกประเภท
 • ท่อของฮีตเตอร์มีสองชนิด ให้เลือกตามความเหมาะสม คือ สเตนเลส 316 และแบบควอทซ์
 • เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเคมีต่าง ๆ และโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมทั่วไป ที่มีการอุ่นหรือให้ความร้อนกับสารเคมี

ประโยชน์การนำไปใช้งาน

 • ใช้สำหรับอุ่นหรือต้มของเหลวที่ต้องการความสะอาดในกระบวนการผลิต เช่น อุ่นอาหาร หรือเครื่องดื่มเป็นต้น
 • แบบควอทซ์ใช้สำหรับอุ่น หรือต้มของเหลวและน้ำยาเคมีได้ทุกชนิด
 • แบบสเตนเลส ใช้สำหรับอุ่นหรือต้มของเหลวที่เหนียวข้น ได้หลายชนิดไม่ทำปฏิกิริยากับสเตนเลส 316 เช่น ยางมะตอย กาว


ขนาดและรูปร่าง (มิลลิเมตร)

ข้อควรระวัง

 • ในการนำไปใช้งานไม่ควรให้ระดับของเหลวอยู่ต่ำกว่าตัวฮีตเตอร์ เพราะจะทำให้การถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี เป็นเหตุให้อายุการใช้งานสั้นลง
 • ไม่ควรให้ตะกรันพอกเกาะตัวฮีตเตอร์ เพราะจะทำให้ความร้อนถ่ายเทได้ไม่ดี และเป็นเหตุให้อายุการใช้งานของฮีตเตอร์สั้นลง
 • ในการติดตั้งควรตรวจสอบระดับของเหลวอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ควรให้มีชิ้นงานกระแทกกับตัวฮีตเตอร์ เพราะจะทำให้ฮีตเตอร์แตกหักได้

Visitors: 224,060