ฮีตเตอร์สเตนเลส แบบตัว"U"

ฮีตเตอร์สเตนเลส แบบตัว "U"     U-Shape Stainless Heater

ฮีตเตอร์สเตนเลส แบบตัว "U"

 คุณลักษณะ

  • เหมาะสำหรับการใช้งานในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  • สามารถใช้ได้กับ น้ำ อากาศ หรือแม่พิมพ์โลหะต่าง ๆ และงานหลากหลายประเภท
  • ให้ความร้อนคงที่สม่ำเสมอ
  • ราคาประหยัด อายุการใช้งานยาวนนาน

 ประโยชน์การนำไปใช้งาน

  • ใช้สำหรับงานอบชิ้นงานทั่ว ๆไป เช่น อบสีรถยนต์ อบพืชผลทางการเกษตร อบเส้นใยผ้า อบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
  • ใช้ในงานต้มน้ำ น้ำมัน ของเหลวต่าง ๆ
  • ให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์โลหะ
  • ใช้ในการควบคุมความชื้นในห้อง

 

 คุณสมบัติ

 

 

Visitors: 224,060